de Wit, Fredericus Bernardus (Frits)
GeslachtMan
Leeftijd
Geboren vr 4 aug 1944 te Rotterdam
Vader Wit, Fredericus Bernardus de (Fred)
Moeder Ouwerkerk, Aagje Magdalene (Agnes)
 
Zus Wit, Agnes Magdalena de (Anja) (2)
Zus Wit, Anita de(2)
Broer Wit, Ferdinand de (Ferry)
Notities:
-PersoonFrits en ik hebben jaren voor de Benelux Computer Exchange gewerkt op computerbeurzen.
Toen we aan elkaar voorgesteld werden hadden we beide zoiets van "wij zijn neven! de Wit als achternaam dat bind" Jaren later op 03-12-09 Kwam de bevestiging! We delen een stamvader Hendrikus uit Gorinchem die trouwde met Gesina Bernardina Fritsheck. Frits stamt van Theodorus (1845) en ik van Hendrikus (1843) De wereld is zo klein.

Mailtje van Frits met alle bij hem bekende gegevens:

In de jaren vijftig dook bij mij thuis het verhaal op dat onze tak zou zijn
ontstaan uit een onechte relatie tussen een adelborst en een vrouw. Dit zou
de vermoedelijk Utrechtse Hendrik Wit anno 177? kunnen zijn.


Theodorus de Wit en Bernardina Johanna Besselink zijn de vader en moeder van
Fredericus Bernardus (Frits) de Wit en van Louise Bernardine (Wies) de Wit. Frits werd geboren op 15 oktober 1890 te Amsterdam, Louise zag het levenslicht op 21-7-1894 te Rotterdam. Nog niet zeker is of het echtpaar Theodorus-Bernardina nog twee kinderen kreeg. Er zou nog een Jan de Wit zijn geweest.
Frits de Wit verhuisde naar Rotterdam in 1894 en overleed op 28 mei 1946 te Rotterdam.
Wies trouwde op 12 feb. 1913 te Rotterdam met Johan Christiaan Zappeij geboren op 24-5-1886 te Rotterdam (http://home.tiscali.nl/e.zappeij/Genealogie/Documenten/MrZappeij/D3.htm).

Fredericus Bernardus (Frits) de Wit trouwde op 28 mei 1919 met Cornelia Helena Maria (Corry) Nortier, geboren op 21 september 1897 te Rotterdam. Ze was de dochter van Josephus Nortier en Anna Catharine Maria van Zon.

Frits de Wit en Corry de Wit - Nortier kregen één kind: Fredericus Bernardus (Fred) de Wit. Deze werd geboren op 11 september 1922 te Rotterdam. Fred overleed in september 1980 te Amsterdam.

Op 9 september 1942 trad Fred in het huwelijk met Aagje Magdalena (Agnes) Ouwerkerk (geb. 28 april 1920 te ? kom ik nog wel achter) In 1944 verhuisden Fred en Agnes naar Amsterdam.
Zij schonken aan vier kinderen het leven, t.w. Fredericus Bernardus (Frits) geb. 4 augustus 1944 te Rotterdam, Agnes Magdalena (Anja) geb. 8 maart 1948 te Amsterdam, Anita, geb. 24 mei 1957 te Amsterdam en Ferdinand (Ferry) geb. 25 mei 1963 te Amsterdam.

E.e.a. is gaan leven doordat ik werd opgebeld door een nazaat van het huwelijk Wies de Wit - J.C. Zappeij. Hij is bezig z’n memoires te schrijven.
Wies was trapezewerkster en is uit de trapeze gedonderd. Dat heeft haar zeer ernstig en blijvend rugletsel opgeleverd.
Mijn opa Frits en oma Corry waren ook circus- en varitete-artiesten.

Wil je nog bij me horen nu je dit weet?
Groeten,
Frits

Referentie 322
Datum w 08-01-2011